Current Job ad is archived and no longer accepting applications.

Infosüsteemide arhitekt,
tule liitu töötukassa IT meeskonnaga, meil saad teha ühiskonnale suure mõjuga tööd!

Töötukassa infosüsteemidel on
suur mõju ühiskonnale

Töötukassas on kasutusel 6 põhisüsteemi ning neid süsteeme toetavad omakorda 13 moodulit ja 3 tugi- ning haldussüsteemi. Iga süsteem ja moodul täidab oma tähtsat rolli selles, et töötukassa protsessid saaksid igapäevaselt toimida.

 • Tagame, et meie igapäevane klienditeenindus ja erinevad teenused oleksid kättesaadavad, sh maksame õigeaegselt välja määratud erinevaid toetuseid ja hüvitisi.


 • Tagame üle 970-le töötajale tõrgeteta töö meie erinevate infosüsteemidega.


 • Teeme koostööd mitmete suurte ja tunnustatud Eesti arendusfirmadega.

Job ad image

IT arhitekti ülesanneteks töötukassas on:

 • disainida ja suunata süsteemide arhitektuurilisi lahendusi;

 • suunata arendusmeetodite ja arendusrakenduste kaudu arendajate tööd;

 • juhendada ja hinnata arendajate tööd;

 • koguda tehnilised nõuded ja selgitada välja võimalikku arhitektuuri lahendust;

 • organiseerida tehnilisi koosolekuid ja õppesessioone;

 • õpetada ja mentordada vajadusel teisi meeskonna liikmeid;

 • dokumenteerida süsteemi arhitektuuri;

 • tarkvaralahenduste tehnilise järelevalve teostamine.

Job ad argument image
Tulevane meeskond

Meil on avatud ja toetav töökultuur. Osakonnas töötab 20 oma ala asjatundjat - nii mehi kui naisi, nii noori kui vanu. Meie osakonnas tegelevad inimesed peale tööaega veel sportimisega (nt. ratsasport, mäesuusatamine, disc-golf), kultuuriürituste väisamisega, on aianduse huviline, pilli ja bridži mängijaid, abipolitseinik ja väitlusklubis käija.

Job ad argument image
Sisseelamine

Uue töötajana saad Sa endale juhendaja, kes korraldab väljaõppe ja sisseelamise ning toetab igakülgselt uute oskuste omandamisel. Lisaks läbid Sa erinevaid tööalaseid sisekoolitusi ning meil on ressursse, et arendada oma töötajaid ka muude erialaste koolitustega. Igapäevases töös toetavad Sind Sinu vahetu juht ja töökaaslased.

Job ad argument image
Hoolime Sinu tervisest

Tööandjana oleme töötajatest hoolivad, panustame juhtimiskvaliteeti, väärtustame töö- ja pereelu tasakaalu, võtame arvesse töötajatelt saadud tagasisidet.
Hüvitame igakuiselt spordi- ja massaažile tehtud kulud 33 euro ulatuses ning pakume Sulle 7 päeva lisapuhkust.

Vaata pakutavate hüvede kohta rohkem SIIT.

Ootame Sind töömaailma muutma, kui

 • Sul on omandatud kõrgharidus või omad vähemalt viieaastast töökogemus infosüsteemide arhitekti, tarkvaraarenduse meeskonna juhi või vanemarendajana;

 • Sul on head Java programmeerimise oskused;

 • Sul on kogemus andmebaasidega töötamisel (relatsioonilised, no-sql);

 • Sa tunned tarkvara arendusprotsesse;

 • Sul on teadmised tarkvara arendamise meetoditest;

 • Sa oled väga hea eneseväljendusoskusega (sh esinemis- ja veenmisoskus) ning osav probleemide lahendamisel ja meeskonnatöös;

 • Sa oskad luua seoseid ja mõistad nii detaile kui ka suurt pilti;

 • Sa oled hea analüüsivõimega, algatusvõimeline ja hea organiseerija;

 • Sinu eesti keele oskus on väga heal tasemel (C1) ning Sa valdad suhtlustasandil inglise keelt.  Meie tulevane IT arhitekt tunneb:
  - OP süsteeme nt. Windows, Linux
  - veebiraamistikke nt. JEE, Spring framework
  - programmeerimise keeli nt.
  Java, Sql, PL-Sql, Shell/batch scripts
  - veebitehnoloogiad nt.
  Php, AngularJS, HTML, javascripts, , JQuery, Bootstrap, CSS, JSP, Ajax, , XML, XML Schema, XSLT

  - andmebaase nt. Oracle; MySql, Postgre, ODBC, JDBC
  - muid tehnoloogiaid nt.
  Docker, Kubernetes, R-server, Amazone Web Services, Apache, Tomcat, Jboss, continuous integration, Atlassian (Confluence, Jira, Bamboo, Bitbucket)

Kuula videost, mida räägib infosüsteemide osakonnajuhataja Oliver Närep oma osakonna tööst:

Vestluseid sobivate kandidaatidega planeerime läbi viia jooksvalt.

Sinu küsimustele vastab värbamise peaspetsialist Karin Pulst