Current Job ad is archived and no longer accepting applications.

Tule töövõime hindamise ekspertarstiks!

Liitudes töötukassa töövõime hindamise ekspertarstidega on Sul võimalus näha töövõime hindamise tervikprotsessi – taotluse esitamisest ja eksperdihinnangu koostamisest kuni otsuse koostamiseni.

Töötukassa ekspertarst:

  • nõustab ja juhendab teenuse osutajaid ekspertarvamuse koostamisel;

  • teostab kvaliteedikontrolli töötukassavälise ekspertarsti ekspertiisile;

  • tagab ühtse praktika kujundamise lähtuvalt metoodikast;

  • toetab juriidilist osakonda töövõime hindamise otsuste kohta esitatud vaiete menetlemisel.

Töötukassa ekspertarst ei koosta ise ekspertiise. Töötukassale esitatud töövõime hindamise taotlusele annab hinnangu tervishoiuteenuse osutaja ehk töötukassaväline ekspertarst, kes koostab ekspertiisi.

Töötukassa ekspertarstina on Sul võimalus panustada töövõime hindamise metoodika edasiarendamise protsessi ning väga hea võimalus enese arendamiseks läbi erinevate kaasuste lahendamise.

Töövõime hindamise protsessiga saad lähemalt tutvuda SIIN
Ekspertarstide töö kohta on võimalik rohkem lugeda ka SIIT

Job ad argument image
Toetav meeskond

Töövõime hindamise osakonnas on 39 ametikohta, kes igapäevaselt töötavad koostöös ühe suure meeskonnana. Ekspertarstide meeskond on üksteist hindav, toetav ja kokkuhoidev, neid on täna 8 ning neil on kokkupuude igapäevaselt. Kord kvartalis saavad kõik omavahel kokku, et võtta ette matk looduses või teha midagi muud hingele ja meelele. Lisaks on tiimis meeskonnapäevad ja sünnipäevade tähistamised.

Job ad argument image
Töökoht, tööaeg ja töötasu

Töökoht asub Tallinnas (Lasnamäe tn 2) kuid Sul on võimalik teha ka osaliselt või täielikult kaugtööd. Meil on uuele töötajale läbimõeldud kava sh. koolitusprogramm, mis aitab paremini töösse sisse elada. Sisenemise tasu algab 2700-3000€ bruto. Lisaks on võimalik kaks korda aastas eesmärkide täitmisel teenida välja kvaliteeditasu, mille suurus kokku võib olla Sinu ühe kuu palk.

Job ad argument image
Töötukassa hüved

Igakuiselt hüvitame Sinu spordi- ja massaažikulud ning osa saab võtta erinevatest spordi - kui ka ühisüritustest. Nägemislanguse korral aitame prillide/abivahendi soetamisega seotud kulusid katta. Pakume töötajatele nii tööalaseid kui meeskonnakoolitusi. Vaimset tervist turgutame 1 - 2 korda kuus toimuvate erinevate veebiseminaridega.
Vaata pakutavate hüvede kohta rohkem
SIIT

Töötukassa ekspertarsti töö sobib Sulle kui:

  • Sul on akadeemiline meditsiiniline kõrgharidus (omandatud arstikutse);

  • Sul on arstina töötamise kogemus;

  • Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles ning kasutad suhtlustasandil vene keelt (inglise keele oskus tuleb kasuks);

  • oled vilunud arvutikasutaja.    Kasuks tuleb, kui Sul on olemas koolitaja ja meeskonna juhendamise kogemus ning Sa oled läbinud töövõime hindamise ekspertarsti koolituse.

Kandideerimine on avatud veel:

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
Quote author photo

Monika Aasa, osakonnajuhataja

Olen Monika ja vastutan töötukassas töövõime hindamise protsessi eest. Meie meeskonna olulised liikmed on ekspertarstid. Seetõttu ootan Sinult julgust ja pealehakkamist, et keerulisemad olukorrad ei viiks Sind endast välja, vaid Sa näed neis pigem arenguvõimalusi. Kindlasti peaksid Sa nautima inimestega suhtlemist, kes innustab oma meeskonda ja ka koostööpartnerite ekspertarste ühiste eesmärkideni jõudmisel. Hindame oma osakonnas kõrgelt positiivset ellusuhtumist ning head huumorimeelt. Seetõttu loodan, et ka Sina mõistad ja oskad head nalja teha. Omaltpoolt pakun igakülgset tuge, olen avatud Sinu ettepanekutele ning aitan kaasa mõelda keerulisemate olukordade lahendamisel.

Quote author photo

Pille Tommingas, ekspertarst

Ekspertarsti ametis saan kasutada kogu seni õpitut ja kogetut ning see amet annab võimaluse omandada uusi teadmisi ja laiendada silmaringi kõikides meditsiini valdkondades. Ekspertarsti töö eeldab ärksat meelt, loogilist mõtlemist, huvi uutesse teemadesse süveneda ning muidugi empaatilist suhtumist nii töövõime hindamist taotlevatesse inimestesse, koostööpartneritesse kui ka kolleegidesse. Keerulisemaid juhtumeid arutame ühiselt, koostööpartneritele viime läbi koolitusi ja juhendamist. Liitu ka Sina meie meeskonnaga!

Koos muudame töömaailma!

Sinu küsimustele vastab personali peaspetsialist, Kristin Tamm